Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » V posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

V posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z V Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 9 listopada 2001 r.

Dnia 09 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się V posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Akredytacyjnej, pełnomocnicy rektorów uczelni ekonomicznych ds. jakości kształcenia oraz eksperci przygotowujący standardy (patrz lista obecności) i członkowie Zarządu FPAKE. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego programu:
  1. Otwarcie posiedzenie przez Prof. Danutę Strahl. Akceptacja programu posiedzenia.
  2. Dr Ewa Chmielecka: krótkie streszczenie planów dotyczących grudniowej konferencji i warsztatów szkoleniowych dla członków Zespołów Oceniających w lutym 2001. Proponowany termin: 10-15.02.2001
  3. Przyjęcie listy kandydatów do Zespołów Oceniających. Lista sporządzona została latem 2001r. na podstawie ankiety zgodnej z regulaminem Komisji Akredytacyjnej. Lista kandydatów służyć będzie do uzgodnienia składów zespołów oceniających w przyszłości oraz do skierowania ich członków na szkolenia lutowe.
  4. Dyskusja nad projektami standardów kierunkowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów (projekty zostały dostarczone uczestnikom spotkania wcześniej). W dyskusji poruszono następujące zagadnienia:
  5. W wyniku dyskusji ustalono, że:
    • Standardy ogólne i kierunkowe mają zostać połączone w jeden dokument. Dokona tego zespół w składzie prof. Ewa Konarzewska - Gubała i dr Ewa Chmielecka i natychmiast przekaże do akceptacji liderom Zespołów Ekspertów.
    • Zaakceptowane projekty standardów zostaną przekazane do konsultacji środowiskowej najpóźniej do 12 listopada br. i tak też się stało.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl