Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » VI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

VI posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z VI Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 23 stycznia 2001 r.

Dnia 23 stycznia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się VI (a pierwsze w 2002 roku) posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Uczestniczyli w nim członkowie Komisji Akredytacyjnej, przedstawiciele Zespołów Ekspertów dla kierunków "ZiM", "IiE" oraz członkowie Zarządu Fundacji (patrz lista obecności). Pierwszą część obrad poprowadziła prof. dr hab. Urszula Grzelońska, w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuty Strahl, która ze względu na odbywające się w tym samym czasie obrady Zespołu Kierunków Ekonomicznych PKA nie mogła być obecna na początku posiedzenia. Z tego też względu nastąpiła zmiana wcześniej ustalonego programu.
Posiedzenie przebiegało według następującego programu:
 1. Dyskusja nad zmianami w procedurze i standardach akredytacji wprowadzonych na podstawie wyników konsultacji - wprowadzenie: eksperci ds. standardów ogólnych i kierunkowych.
 2. Dyskusja o założeniach akredytacji studiów zaocznych i programów licencjackich - wprowadzenie: dr Ewa Chmielecka
 3. Przyjęcie ostatecznej wersji standardów dziennych studiów magisterskich dla kierunków "Finanse i Bankowość", "Ekonometria i Informatyka" oraz "Zarządzanie i Marketing".
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie włączenia do standardów oceny studiów zaocznych i programów licencjackich.
 5. Przyjęcie poprawek do Regulaminu Komisji Akredytacyjnej.
 6. Relacja z pierwszego spotkania Komisji Akredytacyjnej KRASP - prof. Witold Jurek
 7. Dyskusja nad projektem informatora akredytacyjnego EPOQSa - wprowadzenie dr Ewa Chmielecka
 8. Powołanie Zespołów Ekspertów do opracowania standardów dla kierunków "Ekonomia", "Stosunki międzynarodowe", "Gospodarka Przestrzenna".
 9. Zatwierdzenie listy przyszłych członków Zespołów Oceniających dla kierunków "Finanse i Bankowość", "Ekonometria i Informatyka" oraz "Zarządzanie i Marketing".
 10. Informacja o rozpoczęciu działań przez PaKA - prof. Danuta Strahl
 11. Informacja o szkoleniu dla członków Zespołów Oceniających
 12. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Akredytacyjnej.
 13. Inne sprawy organizacyjne.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl