Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » VIII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

VIII posiedzenie KA

Protokół z VIII posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dnia 4 kwietnia 2002r.

Dnia 4 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się ósme posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Uczestniczyli w nim członkowie Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Zespołów Ekspertów dla kierunków "Ekonomia", "Stosunki Międzynarodowe" wraz z przedstawicielami tych Zespołów oraz członkowie Zarządu Fundacji. Po raz pierwszy był też obecny reprezentant Akademii Wychowania Fizycznego - dr Piotr Halemba. Obradom przewodniczyła prof. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego programu:
 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja wyników prac Zespołów Ekspertów dla kierunków "Ekonomia", "Stosunki Międzynarodowe".
  • "Ekonomia"
  • "Stosunki Międzynarodowe"
  • "Gospodarka Przestrzenna"
 3. Przedstawienie przez prorektorów stanu przygotowania uczelni ekonomicznych do rozpoczęcia akredytacji.
 4. Dyskusja nad innymi, poza akredytacją, działaniami KA związanymi z promowaniem dobrego modelu edukacji ekonomicznej w Polsce:
  Relacja z posiedzenia Rady Fundacji w dniu 28 lutego br.
 5. Przyjęcie protokołu i uchwały z posiedzenia Komisji w dniu 14.02.br. Zarówno protokół, jak i uchwała zostały jednogłośnie przyjęte.
 6. Informacja o wynikach ankiety dodatkowej dotyczącej kierunku "Informatyka i Ekonometria". Wytypowane osoby zostaną włączone do Zespołów Oceniających.
 7. Wstępne ustalenie składów Zespołów Oceniających.
 8. Sprawy wniesione

Warszawa, 7 kwietnia 2002 r.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl