Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XI posiedzenie KA

Protokół z XI Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 24 października 2002 r.

W dniu 24 października2002 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyło 10 osób, w tym 8 członków Komisji. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego programu:
  1. Przyjęcie protokołu i uchwał z dnia 19 września 2002 r.
  2. Relacja z seminarium w Instytucie Problemów Cywilizacji Współczesnej poświeconego możliwościom współpracy Państwowej Komisji Akredytacyjnej ze środowiskowymi komisjami akredytacyjnymi. Relację złożyła prof. Danuta Strahl przedstawiając główne tezy swego wystąpienia oraz wnioski płynące z dyskusji.
  3. Relacje z toczących się postępowań akredytacyjnych - Przewodniczący Zespołów Oceniających kolejno złożyli krótkie raporty z przebiegu prowadzonych przez siebie postępowań. W większości przypadków, po wstępnych rozmowach, uczelnie podjęły przygotowanie samooceny.
  4. Dyskusja i przyjęcie stanowiska w sprawie niektórych elementów postępowania akredytacyjnego.
  5. Kierunek "Towaroznawstwo" . powołanie Zespołu Ekspertów i jego plany. Prof. Maria Małecka przedstawiła skład Zespołu Ekspertów, zreferowała plany jego działania.
  6. Dyskusja nad treścią certyfikatu akredytacji. Dr Ewa Chmielecka przedstawiła projekt treści certyfikatu (zasadniczego oraz wyciągu , który będzie wręczany absolwentom kierunku w okresie objętym akredytacją). Treść została zasadniczo zaakceptowana, zgłoszono kilka poprawek. Na następnym posiedzeniu Komisji ma zostać przedstawiony do zatwierdzenia "czystopis" dokumentu z naniesionymi uwagami i poprawkami.
  7. Dyskusja nad sposobami propagowania akredytacji EPOQS'a.
  8. Ustalenie daty następnych spotkań Komisji.
  9. Sprawy wniesione. Dr Ewa Chmielecka poinformowała, że wraz z upłynięciem kadencji rektorskiej prof. Krystyny Piotrowskiej-Marczak z UŁ przestaje ona pełnić funkcję przedstawicielki uniwersytetów w Komisji Akredytacyjnej FPAKE, zaś Rada Fundacji, na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powoła na jej miejsce prof. Urszulę Sztanderską z UW.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl