Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XIV posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XIV posiedzenie KA

Protokół z XIV Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 15 maja 2003 r.

W dniu 15 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyło się XIV posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu i uchwał z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wręczenie nominacji nowym członkom Komisji Akredytacyjnej.
 4. Informacja w sprawie zmiany p. 7.2 Regulaminu Komisji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składach Zespołów Oceniających.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Oceniającego dla rozpoczynającego się postępowania akredytacyjnego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o akredytację.
 8. Informacja o zaawansowaniu postępowań akredytacyjnych i ustalenie dat następnych posiedzeń Komisji.
 9. Ustalenie daty i wstępnego programu seminarium podsumowującego przebieg pierwszych akredytacji.
 10. Informacja o uroczystości wręczenia certyfikatów akredytacyjnych.
 11. Dyskusja nad projektem standardów dla kierunku "Gospodarka przestrzenna".
 12. Sprawy wniesione.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl