Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XVI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XVI posiedzenie KA

W dniu 23 września 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
 1. Otwarcie posiedzenia - prof. Emil Panek, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej.
 2. Przyjęcie protokołu i uchwał z poprzedniego posiedzenia.
 3. Akceptacja planu obrad.
 4. Przyjęcie uchwał dotyczących zmian w standardach i procedurze akredytacji, zgodnie z wynikami obrad seminarium w dniu poprzednim.
 5. Powołanie Zespołu Oceniającego dla jednego z akredytowanych kierunków.
 6. Organizacja seminarium w uczelni, która poddała się procesowi akredytacji.
 7. Desygnowanie przedstawiciela Komisji do Komisji Akredytacyjnej KRASP.
 8. Informacje o sprawach bieżących.
 9. Ustalenie dat posiedzeń Komisji w roku akademickim 2003/2004.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie akredytacji dla jednego z ocenianych kierunków
 11. Sprawy wniesione.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl