Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XX posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XX posiedzenie KA

W dniu 30 marca 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XX posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu i uchwał z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o akredytację.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie powołania Zespołów Oceniających dla rozpoczynających się postępowań akredytacyjnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (uściślenia) zapisu dotyczącego zasad postępowania akredytacyjnego (część II - ABC Akredytacji, punkt 4.4).
 7. Dyskusja nad zasadnością wprowadzenia osobnych kryteriów oceny dla akredytacji studiów licencjackich - wprowadzenie - Ewa Chmielecka.
 8. Dyskusja nad projektem uruchomienia systemu ocen wstępnych (ewaluacji) - zagajenie dr hab. Ewa Chmielecka.
 9. Standardy akredytacyjne dla kierunku gospodarka przestrzenna - stan prac.
 10. Ustalenie daty następnego spotkania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Sprawy wniesione.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl