Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXV posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXV posiedzenie KA

W dniu 16 listopada 2005 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Wręczenie nominacji nowym członkom KA.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Akredytacyjnej.
  4. Dyskusja nad projektem standardów reakredytacji - referuje prof. Ewa Konarzewska-Gubała. Przyjęcie standardów.
  5. Dyskusja nad propozycją włączenia studentów do postępowania akredytacyjnego -referuje prof. Ewa Chmielecka.
  6. Perspektywy współpracy PKA i środowiskowych komisji akredytacyjnych w świetle nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" i uchwał Prezydium KRASP - referuje prof. Ewa Chmielecka.
  7. Zmiana składu Zespołu Oceniającego powołanego dla akredytacji kierunku studiów.
  8. Relacja z toczących się postępowań akredytacyjnych - referują Przewodniczący Zespołów.
  9. Uwagi dotyczące przebiegu postępowań akredytacyjnych - prof. Emil Panek.
  10. Sprawy organizacyjne. Wolne wnioski.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl