Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXVI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXVI posiedzenie KA

W dniu 14 marca 2006 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie akredytacji dla dwóch kierunków studiów
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołów Oceniających dla rozpoczynających się postępowań akredytacyjnych.
  5. Relacja z toczących się postępowań akredytacyjnych.
  6. Reakredytacja, pierwsze reakcje.
  7. Włączenie studentów do postępowań akredytacyjnych - referuje prof. Ewa Chmielecka.
  8. Współpraca z PKA - referuje prof. Ewa Chmielecka.
  9. Reakredytacja - uzupełnienia dotyczące terminu ważności wkładek do dyplomów oraz dat kończenia i udzielania akredytacji - referuje prof. Ewa Chmielecka.
  10. Przygotowania do konferencji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 8-9 czerwca br. - referuje prof. Ewa Chmielecka.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl