Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXVIII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXVIII posiedzenie KA

W dniu 28 listopada 2006 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o zmianach w składzie Komisji Akredytacyjnej (referuje prof. Ewa Chmielecka).
 3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy kierunku zarządzanie i marketing na zarządzanie (referuje prof. Emil Panek).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy kierunku finanse i bankowość na finanse i rachunkowość (referuje prof. Emil Panek).
 6. Przyjęcie stanowiska KA w sprawie kierunków unikatowych i makrokierunków (referuje prof. Emil Panek).
 7. Dyskusja nad zmianami w standardach akredytacji wynikających z wprowadzania studiów dwustopniowych. Przyjęcie stanowiska KA w sprawie zaleceń dla ZO dotyczących akredytacji w okresie przejściowym (referuje prof. Ewa Konarzewska-Gubała).
 8. Ustalenie programu warsztatów dotyczących standardów kształcenia na studiach dwustopniowych, 12 grudnia br. (referuje prof. Ewa Chmielecka).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie akredytacji dla dwóch kierunków studiów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołów Oceniających dla rozpoczynających się postępowań reakredytacyjnych.
 11. Włączenie studentów w akredytację FPAKE (referuje prof. Ewa Chmielecka).
 12. Sprawy różne i wniesione.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl