Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXIX posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXIX posiedzenie KA

W dniu 13 marca 2007 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Oceniającego dla rozpoczynającego się postępowania akredytacyjnego.
  4. Zatwierdzenie treści suplementu do Informatora.
  5. Powołanie Zespołów Ekspertów ds. standardów programowych studiów dwustopniowych na kierunkach ekonomicznych.
  6. Przyjęcie planu i harmonogramu prac nad Informatorem dla studiów dwustopniowych.
  7. Sprawy różne i wniesione.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl