Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXXI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXXI posiedzenie KA

W dniu 21 listopada 2007 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie reakredytacji jednego kierunku studiów.
 4. Prezentacja systemu antyplagiatowego Plagiat.pl.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie składów Zespołów Oceniających dla reakredytacji siedmiu kierunków studiów.
 6. Relacja z toczących się postępowań akredytacyjnych.
 7. Zatwierdzenie składów Zespołów Ekspertów dla standardów kierunkowych, zgłoszonych na poprzednim spotkaniu.
 8. Informacja na temat prac nad standardami ogólnymi dla studiów dwustopniowych.
 9. Dyskusja nad wprowadzeniem dodatkowej ("półmetkowej") oceny kierunku studiów w przypadku akredytacji pięcioletniej.
 10. Dyskusja nad kwestią, które przedmioty mogą być zaliczane do puli przedmiotów wybieralnych przez studenta (elastyczność studiów).
 11. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl