Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXXIV Posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXXIV Posiedzenie KA

W dniu 16 grudnia 2008 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXXIV posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

Część I. Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o działaniach Komisji Akredytacyjnej KRASP - referent prof. Ewa Chmielecka.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie reakredytacji dwóch kierunków studiów.
 5. Wręczenie nominacji nowym członkom Komisji Akredytacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Zespołu Oceniającego dla rozpoczynającego się procesu akredytacyjnego.
 7. Informacja o toczących się postępowaniach akredytacyjnych.
 8. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Część II. Seminarium
 1. Informacja o kryteriach oceny kursu internetowego - referent Marcin Dąbrowski.
 2. Krajowe ramy kwalifikacji jako tło dla standardów akredytacyjnych - referent prof. Ewa Chmielecka.
 3. Propozycja nowych standardów akredytacyjnych FPAKE dla studiów dwustopniowych - referent prof. Ewa Konarzewska-Gubała.
 4. Podsumowanie, wnioski.

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl