Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Kurs przygotowawczy na Certyfikat YoungMBA

Kurs dla studentów kierunków nieekonomicznych, przygotowujący do egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z zakresu ekonomii.

Osoby zakwalifikowane mogły nieodpłatnie uczestniczyć 40-godzinnym kursie prowadzonym przez pracowników SGH oraz ekspertów Fundacji, a następnie uzyskały prawo przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA (poziom podstawowy, edycja 2011, termin II). Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci kierunków nieekonomicznych posiadający specjalistyczną wiedzę ze studiów oraz potwierdzone certyfikatem podstawowe kompetencje ekonomiczne mają większe szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy zawodowej. Połączenie wiedzy specjalistycznej i kompetencji składających się na dojrzałość biznesową jest kluczową przewagą konkurencyjną na wymagającym rynku pracy. Dotychczasowy brak na rynku narzędzi pozwalających w wiarygodny sposób potwierdzić kompetencje przedsiębiorcze młodych osób – studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy – zmusza pracodawcę do preferowania kandydatów z doświadczeniem zawodowym i praktyczną wiedzą ekonomiczną, wymaganą we współczesnej gospodarce. Możliwość uzyskania Certyfikatu Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA i odbycia związanego z nim kursu ma zmienić tę sytuację.

Zakładanym rezultatem jest znaczące wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów kierunków nieekonomicznych na rynku pracy.

Podstawowe informacje:

  • kurs został zorganizowany w terminie od 27 czerwca do 1 lipca 2011 r., w godzinach 9.00-16.00,
  • kurs objął 40 godzin akademickich zajęć,
  • program kursu odpowiadał wymaganiom egzaminu na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA (poziom podstawowy),
  • egzamin został przeprowadzony w dniu 20 września 2011 r. w godz. 11.30-15.00, zgodnie z Komunikatem Zarządu Fundacji, i składał się z dwóch 90-minutowych części [zobacz opis],
  • ogłoszenie wyników i przyznanie Certyfikatów nastąpiło w terminie od 25 października do 30 listopada 2011 r.,
  • limit miejsc na kursie wynosiła 80, kwalifikacja nastąpiła na podstawie oceny zgłoszeń, w dniu 17 czerwca 2011 r.,
  • udział w kursie i przystąpienie do egzaminu były bezpłatne,
  • zajęcia oraz egzamin odbywały się w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

Organem wydającym certyfikat jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizacja ekspercka, od przeszło 10 lat poświadczająca poprzez certyfikaty wysoką jakość kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Standardy programów kształcenia, akredytacje i certyfikacje Fundacji cieszą się uznaniem w środowisku akademickim i oświaty. Certyfikacja wiedzy ekonomicznej studentów kierunków nieekonomicznych jest osadzona w systemie certyfikacji Fundacji pt. „Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA”. Fundacja została powołana w 2000 roku przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Zobacz galerię zdjęć z kursu.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl