Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Biblioteka

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Biblioteka

Prezentujemy Państwu zasoby naszej biblioteczki z zakresu m.in. jakości kształcenia. Jeśli któraś z pozycji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt fpake@sgh.waw.pl.
 • Akademicka Komisja Akredytacyjna - system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
 • Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996. Problemy i wnioski, red. Ewa Chmielecka, SGH
 • Akredytacja - Krajobraz Polski, red. Ewa Chmielecka, FEP
 • Akredytacja Kształcenia Menadżerskiego, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM
 • Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej w Posce, Beksiak J., Chmielecka E., Czarny E., Łapkowska-Baster B., Musialik R., Nojszeska E., Świerczyńska-Jelonek D., Adam Translations
 • Bulletin 17 June 2002, EFMD
 • Bulletin nr 15 October 2001, red. Martine Plompen, EFMD
 • Deliberating a Happier Europe. A tentative liberal-conservative vision, Galar Roman, Pawłowski Krzysztof, Hof
 • Dynamika procesów prywatyzacji, Matuszewski Jan, Instytut Gospodarki Światowej
 • Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, red. Ireneusz Białecki, MEN
 • Efektywność funkcjonowania zachodnioeuopejskich instytucji akademickich, red. Roman Z. Morawski, Instytut Spraw Publicznych
 • Elementarz zarządzania przez jakość, Recha Mirosław, Alfa Wero
 • Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. Brzezińska Anna, Brzeziński Jerzy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • Finansowanie i Zarządzanie Szkolnictwem Wyższym Polska-Holandia, red. Małgorzata Dąbrowa-Szefler i Marta Pastwa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski
 • Informator, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Informator, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
 • Informator 2000, UKA, UMCS
 • Informator 2001, UKA, UMCS
 • Informator 2001/2002, SGH
 • Informator 2002/2003, SGH
 • Informator 2003/2004, SGH
 • Informator 2002, red. Zofia Ratajczak, Mariola Maruszczyk, UKA
 • Informator 2004, UKA
 • Informator 2002, FPAKE
 • Instytut Badawczy - Fundacja Rektorów Polskich, red. Jerzy Woźnicki, KRASP
 • Jakość kształcenia i akredytacja w szkolnictwie wyższym w Polsce, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji 
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, Wach Piotr; Phare, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
 • Jakość w Szkolnictwie Wyższym, red. Elżbieta Wnuk-Lipińska, Maria Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski 
 • Kadencje rektorskie 1990-1996 , red.Ewa Chmielecka, Instytut Spraw Publicznych
 • Kierunki studiów ekonomicznych - stan obecny i propozycje zmian, red.Emil Panek, FPAKE, FEP, UKA 
 • Korzyści dla sektora edukacji w Polsce, Europejski Fundusz Społeczny 
 • KRASP - Informator, KRASP 
 • Mierzenie jakości pracy liceum - Poradnik, Dzierzgowska Irena, Kalinowska Maria, CODN 
 • Model Publiczny Szkoły Wyższej, red. Jerzy Woźnicki, KRASP 
 • Model Zarządzania Publiczną Instytucją Akademicką, red. Jerzy Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych 
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe 5/95, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski 
 • O etosie nauczyciela akademickiego, red. Janina Filek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
 • Obszar, cele i formuła instytucjonalnych badań nad szkolnictwem, red. Jerzy Woźnicki, KRASP 
 • Procesy samooceny, Kells Herbert R., Wyd. UMCS 
 • Promocja jakości studiów w drodze międzyuczelnianej certyfikacji i dyplomów dla studiów z zakresu ekonomii i zarządzania, ORSE 
 • Prywatyzacja Szkolnictwa Wyższego w Polsce, red. Bronisław Misztal, Stowarzyszenie Rektorów i Załorzycieli Uczelni Niepaństwowych 
 • Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, red. Małgorzata Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych
 • Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu, red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka, FEP
 • Seminarium: Uczelnie i ich otoczenie, możliwości i formy współdziałania, ORSE, OPA 
 • System akredytacji programów kształcenia menadżerskiego 1998, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM 
 • System akredytacji programów kształcenia menadżerskiego 2001, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM 
 • System Oceny Jakości Kształcenia w Szkołach Wyższych, Kawecki Janusz, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego 
 • System zapewniania jakości kształcenia w WSHE w Łodzi, Saryusz-Wolski Tomasz, Figlewicz Renata, Wyd WSHE 
 • Szkolnictwo Wyższe - Informator 1999, Chrobak-Marszał Hanna, MEN 
 • Szkolnictwo Wyższe - Informator 2000, Chrobak-Marszał Hanna, MEN 
 • Szkolnictwo Wyższe w krajach Unii Europejskiej, Ryszard Mosakowski, Wyd. Politechniki Gdańskiej 
 • Szkoły Jakości, Bonstingl John Joy, CODN 
 • Szkoły Wyzsze wobec dylematów i wyzwań współczesności, Woźnicki Jerzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 1998 r., GUS 
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 1999 r., GUS 
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2000 r., GUS 
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2001 r., GUS 
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2002 r., GUS 
 • Szkoły Wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem, Woźnicki Jerzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
 • Sztuka dobrego studiowania, Polańska Aurelia, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 
 • Technika doskonalenia jakości, Holtz Ingrar, WSiP 
 • Uczelnie niepaństwowe w procesie rozwoju państwa polskiego, red. Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek, Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych 
 • Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, Chajnacka Ewa, Macukow Bohdan, Saryusz-Wolski Tomasz, Witkowski Marek, INQUEST 
 • Wyzwania Unii Europejskiej dla Podstaw, Umiejętności i Wiedzy Przyszłych Menadżerów, red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka, FEP 
 • Zagrożenia przyszłości: krach i rozwój, red.Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych 
 • Założenia systemu badań naukowych, red. Jerzy Woźnicki, KRASP 
 • Zapewnianie Jakości Kształcenia, red. Maria Wójcicka, Instytut Spraw Publicznych 
 • Zapewnianie jakości kształcenia w szkole wyższej, red. Krystyna Lisiecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
 • Zarządzanie jakością, Chrabiera Joanna, Doroszewicz Stefan, Zbierzchowska Anna, CIM 
 • Zarządzanie przez jakość, Bank John, 
 • Zeszyty Metodyczne 10, red. Ewa Chmielecka, Barbara Minkiewicz, ORSE 
 • Zewnętrzne zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, red. Maria Wójcicka, Jolanta Urbaniakowa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski 
 • Zmiana modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie SGH, red. Elżbieta Adamowicz, Ewa Chmielecka, Adam Translations 
 • Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, red. Barbara Minkiewicz, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy 
 • Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Posce w drugiej połowie lat 90, red. Barbara Minkiewicz, Anna Osterczuk-Kozińska, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr

Publikacje obcojęzyczne 

 • Annual Report 1999, red. Gordon A.Haaland, CHEA 
 • Audencia Nantes School of Management, red. Aissa Dermouche 
 • Autonomy and External Control, Wolf Klaus Dieter, Erfurter Beitraege zur Hochschulforschung und Wissenschaftspolitik 
 • Boletin de Investigation de EADA, EADA Research Newsletter 
 • Changes in Higher Education in Central European Countries, red.Ireneusz Białecki, Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Centre for Science Policy and Higher Education 
 • Conference Programme, INQAAHE Biennal Conference 14th-17th April 2003 
 • Employment and working conditions of academic staff in Europe, red. Enders Jurgen, GEW 
 • Executive education casebook 2001, red. Chris Letcher, Hobsons 
 • Forum 01/3, red. Martine Plompen, EFMD 
 • L`Universite de Paris-Sorbonne, Paris IV; Juillet 1995, red. Rene Morex, CNE 
 • Membership list, EFMD 
 • Model of the public institution, red. Jerzy Woźnicki, KRASP 
 • Polish-American MBA at the Warsaw School of Economics, Sulejewicz Aleksander, Zaidi Mahmood, SGH 
 • Quality Assurance Agencies, red.Ton Vroeijenstijn, INQAAHE 
 • Quality in Higher Education , Nov. 2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing 
 • Quality in Higher Education April 2001, red. Lee Harvey, Carfax Publishing 
 • Quality in Higher Education Vol. 5, No 3; 11.1999, red. Lee Harvey, Carfax Publishing 
 • Quality in Higher Education Vol. 6, No 1; 04.2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing 
 • Quality Review, red. Gordon A.Haaland, Council for Higher Education Accreditation 
 • RAPORT D`EVALUATIOON, red. Pierre Landerriere, CNE 
 • Strategic Management and Universities Institutional Development, red.Andris Barlban, EUA 
 • The Competency Standards Project. Another Approach to Accreditation Review, CHEA 
 • Unesco Sourcers Nr 32 - December 1991, red. Rene Lefort, Unesco

Na stronie prezentujemy również zasoby biblioteczki Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH z zakresu e-edukacji.
Jeśli któraś z pozycji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt
cren@sgh.waw.pl.
Biblioteczka stale się powiększa, wkrótce dojdą nowe pozycje. 

 • Edukacja medialna, Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław i Wenta Kazimierz, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
 • Edukacja na odległość, Juszczyk Stanisław, Wydawnictwo Adam Marszałek 
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji, red. Bronisław Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek 
 • Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. Stanisław Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek 
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. Tadeusz Lewowicki i Bronisław Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek 
 • Technologia informacyjna w polskiej szkole , Siemieniecki Bronisław, Wydawnictwo Adam Marszałek 
 • Krzemowe Remedium, Stall Clifford, Dom Wydawniczy Rebis 
 • Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
 • Społeczność Internetu, Tadeusiewicz Ryszard, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 
 • Edukacja, Wydawnictwo Murator 
 • Kto tworzy Internet?, Wydawnictwo Murator

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl