Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » I posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

I posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z 1 Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

W dniu 20 czerwca w Szkole Głównej Handlowej odbyło się 1 Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej.

Rektor SGH, prof. dr hab. Marek Rocki dokonał uroczystego otwarcia posiedzenia oraz wręczył wszystkim uczestnikom imienne nominacje. Obrady prowadziła Przwodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.
Na posiedzeniu obowiązywał następujący program:

1. Zapoznanie uczestników spotkania z dotychczasowymi pracami Fundacji (wystąpienie dr Ewy Chmieleckiej).

2. Powołanie prof. Urszuli Grzelońskiej na Wiceprzewodniczącego Komisji Akredytacyjnej.

3. Przyjęcie planu i kalendarza działań Komisji Akredytacyjnej.
Komisja zdecydowała, że działania wymienione w planie Komisji Akredytacyjnej na okres czerwiec-grudzień 2001 zrealizowane zostaną w następujących terminach:

 • 12 VII 2001r. 
  Jednodniowe seminarium Komisji Akredytacyjnej. Dyskusja i przyjęcie ogólnego kierunku prac ekspertów.
 • 12 IX 2001 r. 
  Jednodniowe seminarium przedstawiającego i poddającego pod dyskusję Komisji Akredytacyjnej oraz innych zaproszonych osób projekt standardów i procedur akredytacyjnych
 • 20-23 września 
  4-dniowe warsztaty nt. metod zapewniania jakości stosowanych w Polsce i na świecie z udziałem instruktorów z kraju i z zagranicy - 44 osoby + 6 wykładowców (w tym 3 z zagranicy);
 • X 2001 
  Recenzja przygotowanych projektów - 2 recenzentów polskich; - Opracowanie (na podstawie schematów ogólnych) szczegółowych standardów akredytacyjnych zawierających minima programowe dla 3 kierunków kształcenia
 • XI 2001 
  Ocena porównywalności standardów Fundacji ze standardami międzynarodowych instytucji akredytujących dla edukacji menedżerskich dokonana przez eksperta zagranicznego; - Skierowanie projektów standardów do dyskusji środowiskowej, zatwierdzenie standardów przez Radę Fundacji;
 • 12 XII 2001 
  Organizacja konferencji ogólnopolskiej (dla ok. 80-100 osób), na której przedstawiona zostanie władzom uczelni ekonomicznych i przedstawicielom środowiska akademickiego procedura i standardy akredytacji Fundacji;

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Trybu podejmowania decyzji przez Komisję Akredytacyjną
 • Powołania Wiceprzewodniczącej Komisji Akredytacyjnej
 • Powołania Zespołów Ekspertów ds. procedury i standardów ogólnych akredytacji
 • Kolejności poddawania akredytacji kierunków studiów
 • Zasad powoływania członków Zespołów Wizytujących oraz Zespołów Ekspertów ds. standardów kierunkowych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl