Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » III posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

III posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z 3 Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
z dnia 12 września 2001 r.

W dniu 12 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się III posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Akredytacyjnej, pełnomocnicy rektorów uczelni ekonomicznych ds. jakości kształcenia oraz eksperci przygotowujący standardy (patrz lista obecności) i członkowie Zarządu FPAKE. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego programu:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 12 lipca. Protokół przyjęto jednogłośnie bez poprawek.

2. Przyjęcie składu Zespołów Ekspertów ds. standardów kierunkowych dla kierunków "Zarządzanie i marketing", "Finanse i bankowość" oraz "Informatyka i ekonometria". Proponowany skład zespołów przedstawiła prof. Danuta Strahl. Po krótkiej dyskusji w drodze głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie tę propozycję (patrz załącznik).

3. Przyjęcie listy kandydatów Komisji na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zaproponowano, aby z ramienia uczelni ekonomicznych rozważyć następujące kandydatury:

  • Prof. Danuta Strahl, AE Wrocław
  • Prof. Urszula Grzelońska, SGH
  • Prof. Małgorzata Kokocińska, AE Poznań
  • Prof. Maria Kosek-Wojnar, AE Kraków
  • Prof. Krystyna Lisiecka, AE Katowice
  • Prof. Ewa Konarzewska-Gubała, AE Wrocław
  • Dr Ewa Chmielecka, SGH.

Listę tę przekazano Radzie Fundacji.

4. Dyskusja i przyjęcie projektu Regulaminu działania Komisji Akredytacyjnej. Projekt Regulaminu przedstawiła prof. Konarzewska-Gubała. Po dyskusji do projektu wprowadzono niewielkie zmiany i w drodze jednomyślnego głosowania skierowano go do zatwierdzenia do Rady Fundacji.

5. Dyskusja i przyjęcie projektu Procedury Akredytacyjnej Fundacji. Projekt Procedury przedstawiła dr Ewa Chmielecka. Po dyskusji do projektu wprowadzono niewielkie zmiany i w drodze jednomyślnego głosowania skierowano go do zatwierdzenia do Rady Fundacji.

6. Dyskusja i przyjęcie oceny kosztów akredytacji. Projekt oceny kosztów przedstawiła dr Ewa Chmielecka. Po dyskusji do projektu wprowadzono niewielkie zmiany podwyższając ogólną opłatę za akredytację oraz zalecając bezpłatność procedury wstępnej i w drodze jednomyślnego głosowania skierowano go do zatwierdzenia do Rady Fundacji.

7. Dyskusja nad warunkami oceny wstępnej oraz Arkuszem Informacyjnym. Projekt warunków i Arkusz przedstawiła dr Ewa Chmielecka. Po dyskusji uznano, że projekt zmierza w dobrym kierunku jednak wymaga wstępnego oszacowania wskaźników liczbowych dotyczących bazy lokalowej i wyposażenia dydaktycznego uczelni i dyskusję nad nim postanowiono prowadzić dalej na warsztatach w Radomiu.

8. Dyskusja nad projektem Standardów ogólnych Akredytacji. Projekt Standardów przedstawiła prof. Ewa Konarzewska-Gubała. Po dyskusji uznano, że projekt zmierza w dobrym kierunku, zaś dalszą dyskusję nad nim postanowiono prowadzić na warsztatach w Radomiu.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl