Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXIII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXIII posiedzenie KA

W dniu 22 lutego 2005 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXIII posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

Godz. 10.15 - 12.00

Część I. Seminarium poświęcone standardom akredytacyjnym dla kierunku gospodarka przestrzenna - Przewodniczy prof. Emil Panek.

 1. Sprawozdanie z przebiegu prac Zespołu Ekspertów przygotowujących projekt standardów - prof. Wanda Maria Gaczek z AE Poznań.
 2. Sprawozdania z przebiegu dyskusji środowiskowej nad projektem standardów - wystąpienia reprezentantów uczelni.
 3. Dyskusja.
 4. Podsumowanie dyskusji - rekomendacje dla Komisji Akredytacyjnej dotyczące zmian w projekcie standardów.
Godz. 12.15 - 15.30

Część II. Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej
 1. Przyjęcie protokołu i uchwał z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie standardów akredytacyjnych dla kierunku gospodarka przestrzenna.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o akredytację.
 4. Powołanie uchwały w sprawie powołania Zespołu Oceniającego dla rozpoczynającego się postępowania akredytacyjnego.
 5. Relacja z bieżących działań Fundacji - Marcin Dąbrowski.
 6. Ustalenie daty następnego posiedzenia i dnia spotkań w semestrze letnim.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl