Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXXVI posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXXVI posiedzenie KA

W dniu 3 listopada 2009 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Zespołu Oceniającego dla toczącego się procesu akredytacyjnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie akredytacji jednego kierunku studiów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie reakredytacji jednego kierunku studiów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania reakredytacyjnego jednego kierunku studiów.
  7. Informacja o toczących się postępowaniach akredytacyjnych.
  8. Informacja o pracach Komisji Akredytacyjnej przy KRASP – referent prof. Ewa Chmielecka.
  9. Zmiany w regulaminie prac Komisji Akredytacyjnej FPAKE.
  10. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl