Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XXXVII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XXXVII posiedzenie KA

W dniu 18 listopada 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XXXVII posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie przebiegało wg następującego programu:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu Zespołów Oceniających dla trzech rozpoczynających się procesów akredytacyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania akredytacyjnego jednego kierunku studiów.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie reakredytacji jednego kierunku studiów.
  6. Informacja o toczących się postępowaniach akredytacyjnych.
  7. Informacja o postępach we wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz o postępach prac nad nową komisją środowiskową KRASP, scalającą działania obecnych komisji środowiskowych – referent prof. Ewa Chmielecka.
  8. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl