Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Aktualności

Nasza Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Adaptacja narzędzi zarządzania talentami w przedsiębiorstwach do pracy z uczniami zdolnymi w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane spotkaniem, które odbyło się 22 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień wprowadzających. Dr Joanna Tabor z Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH omówiła tematykę zarządzania talentami (ZT) w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu i narzędzi ZT oraz pracy z młodymi talentami. Następnie dr Ewa Muzioł z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku zapoznała uczestników spotkania z pojęciem i cechami ucznia zdolnego oraz teorią inteligencji i zdolności, przedstawiła sposoby indywidualizacji kształcenia oraz zaprezentowała model pracy z uczniem zdolnym.

W drugiej części spotkania odbyła się ożywiona dyskusja na temat pracy z uczniami zdolnymi w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu identyfikacji oraz wsparcia rozwoju takich uczniów, a także wskazywali na bariery instytucjonalne i prawne, które utrudniają im wdrażanie nowych metod pracy w tym zakresie.

Galeria zdjęć ze spotkania:

Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 roku. W jego efekcie powstanie dokument zawierający zestaw dobrych praktyk oraz wytyczne dla osób pracujących z utalentowanymi uczniami.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl