Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » 1% Twojego podatku

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

1% Twojego podatku

Szanowni Państwo,

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy przekazali 1% swojego podatku za rok 2015 na rzecz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a tym samym przyczynili się do wsparcia naszych działań.

Zapewniam, iż środki te zostaną przeznaczone na szczytne cele, jakimi są: działania na rzecz podwyższania jakości edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz budowy standardów kształcenia, środowiskowe seminaria i konferencje, projekty propagujące nowoczesne technologie w dydaktyce, jak również inicjatywy służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży (m.in. poprzez Olimpiadę Przedsiębiorczości oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz szerzej – służące edukacji młodzieży w ramach prowadzonego przez Fundację liceum ogólnokształcącego.

Jeszcze raz dziękuję za Państwa ofiarność i przejawiającą się w ten sposób troskę o jakość kształcenia ekonomicznego w Polsce.

prof. Marek Rocki
Prezes Fundacji

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl