Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Liceum SGH » Liceum SGH

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81

Nasza Fundacja prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH. Celem działalności szkoły jest nie tylko edukacja ogólna na najwyższym poziomie, ale również rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości ekonomiczno-społecznej młodzieży.

Od początku istnienia Liceum (założone przez SGH w 2000 roku), osiąga bardzo wysokie pozycje w rankingach. Od 2006 roku, pod opieką Fundacji, rozwija swoją ofertę programową i podnosi jakość nauczania.

  • W rankingu "Perspektyw" (styczeń 2014 r.) Liceum uzyskało 40. miejsce w ogólnopolskim rankingu, 26. miejsce w ogólnopolskim rankingu matur oraz 14. miejsce wśród warszawskich placówek
  • Wyniki matury 2013 Liceum SGH na tle innych szkół w kraju
  • W rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" (styczeń 2012 r.) Liceum zajęło 4. miejsce wśród warszawskich szkół niepublicznych
  • W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 nasze Liceum zajęło 17. miejsce w województwie mazowieckim oraz 13. miejsce w podrankingu wyników maturalnych w Warszawie.
  • Wyniki matury 2010 Liceum SGH na tle innych szkół w kraju
  • W 19. Rankingu Liceów Warszawskich Perspektyw (marzec 2010 r.) nasze Liceum zajęło 4. miejsce wśród blisko 180 liceów warszawskich w wynikach egzaminu maturalnego MATURA 2009, 1. miejsce w kategorii: wyniki rekrutacji na studia w SGH oraz 2. miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie (klasyfikacja ogólna).
  • W 18. Rankingu Liceów Warszawskich opublikowanym przez czasopismo Perspektywy (marzec 2009 r.) nasze Liceum zajęło 17. miejsce wśród blisko 180 liceów warszawskich w wynikach egzaminu maturalnego MATURA 2008.
  • W rankingu „Wprost”, ze stycznia 2009 roku, placówka zajęła 4. miejsce wśród liceów niepublicznych w całej Polsce.
  • W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” z 2008 r. Liceum zajęło 25. miejsce, a w kategorii warszawskich liceów niepublicznych 3. miejsce.

Liceum realizuje profil matematyczno-językowy. Język angielski jest językiem kontynuowanym. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybierać spośród języków: niemiecki, francuski, hiszpański (uruchomienie klasy z wybranym językiem uzależnione jest od zgłoszeń kandydatów do liceum). Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę naczelne wartości określone w misji SGH, to znaczy - kształcenie umiejętności rzetelnej pracy - rozwijanie inicjatywy przedsiębiorczości oraz samorządności i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Instytucja prowadząca Liceum
Zgodnie z decyzją Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w dniu 1 września 2000 roku rozpoczęło funkcjonowanie, jako jednostka organizacyjna Uczelni, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 81 SGH. W dniu 1 września 2006 r. nastąpiła zmiana w strukturach organizacyjnych Liceum, w wyniku których prowadzenie NLO przejęła Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Więcej informacji na stronie Liceum: http://www.liceumsgh.pl

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl