Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Misja i cele » Misja i cele

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Misja i cele

Misja Fundacji 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz do podnoszenia jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym.

Cele Fundacji

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w swej działalności realizować będzie następujące cele:

  • Tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia wyższego w zakresie ekonomii i zarządzania.
  • Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w zakresie nauk o ekonomii i zarządzaniu.
  • Wspieranie działań uczelni w zakresie doskonalenia kształcenia i uzyskiwania porównywalności standardów edukacyjnych w Polsce i zagranicą w ramach tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni akademickiej.
  • Tworzenie warunków do wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi doskonaleniem edukacji ekonomicznej w Polsce.
  • Wspieranie więzi pomiędzy światem gospodarki a placówkami wyższego kształcenia ekonomicznego.
  • Wyrażanie opinii w sprawach edukacji ekonomicznej w Polsce.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl