Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » 1% Twojego podatku

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

1% Twojego podatku

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o rozważenie wsparcia działań podejmowanych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych poprzez przekazanie 1% swojego podatku za 2018 rok. Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, może realizować swoje cele statutowe jedynie dzięki wsparciu Dobroczyńców.

Przekazanie 1% podatku możliwe jest poprzez wskazanie naszej organizacji na rocznym rozliczeniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego. Odpowiednie rubryki znajdują się na ostatniej stronie formularza PIT-36 oraz PIT-37, w częsci zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Wystarczy podać numer KRS naszej organizacji (0000005496) oraz wnioskowaną do przekazania kwotę. Przelewu na konto Fundacji dokona w imieniu podatnika Urząd Skarbowy.

Zapewniam, iż środki te zostaną przeznaczone na szczytne cele, jakimi są: działania na rzecz podwyższania jakości edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz budowy standardów kształcenia, środowiskowe seminaria i konferencje, projekty propagujące nowoczesne technologie w dydaktyce, jak również inicjatywy służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży (m.in. poprzez Olimpiadę Przedsiębiorczości oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz szerzej – służące edukacji młodzieży w ramach prowadzonego przez Fundację liceum ogólnokształcącego.

Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszej organizacji służy biuro Fundacji: tel. (22) 646 61 42; e-mail: biuro@fundacja.edu.pl.

Z góry dziękuję za ofiarność i przejawiającą się w ten sposób troskę o jakość kształcenia ekonomicznego w Polsce. 

dr Marcin Dąbrowski
Dyrektor zarządzający Fundacji

 


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Nr KRS: 0000005496

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl