Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Nowoczesna edukacja » Profesjonalne warsztaty metodyczne

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Profesjonalne warsztaty metodyczne - jakość treści i zajęć e-learningowych

Wszystkim uczelniom i ich zespołom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do I edycji warsztatów. Do tej pilotażowej edycji mogliśmy wybrać, spośród wielu zgłoszeń, jedynie cztery zespoły. Wytypowane grupy reprezentują: Uniwersytet w Białymstoku, Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach. Gratulujemy zespołom wybranym do uczestnictwa w warsztatach, wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do upowszechniania e-edukacji w wybranych uczelniach. Liczymy także, iż w przyszłości uda się poszerzyć ofertę naszych warsztatów tak, aby zaspokoić potrzeby również innych zainteresowanych uczelni wyższych.

           __________________________________________________________________________________

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza zainteresowane uczelnie do skorzystania z oferty bezpłatnych warsztatów metodycznych poświęconych profesjonalnemu przygotowaniu zajęć e-learningowych. Warsztaty adresowane są wyłącznie do zespołów (oferta nie dotyczy indywidualnych uczestników). Pełny cykl szkoleniowy dla każdego z uczestniczących zespołów obejmuje następujące etapy:

 1. Zapoznanie się z warunkami prowadzenia działań e-edukacyjnych oraz z doświadczeniami w zakresie metodyki e-learningu w danej uczelni – etap wstępnej diagnozy realizowany poprzez spotkania metodyków z członkami zespołu tj. przedstawicielami uczelni – spotkanie jednodniowe w miejscu wskazanym przez Fundację;
 2. Dwudniowe, intensywne warsztaty służące zaprojektowaniu scenariuszy wybranych przedmiotów – planowanych treści oraz budowanych w oparciu o nie zajęć online. Zajęcia realizowane równocześnie przez dwóch ekspertów Fundacji dla każdego zespołu - tak, aby zapewnić wysoki stopień dostosowania tworzonych zajęć do warunków i wymogów dydaktycznych konkretnej uczelni. Spotkanie realizowane w miejscu wskazanym przez Fundację;
 3. Konsultacje metodyczne w formie online i stacjonarnej:
  • forma online – pomoc w trakcie tworzenia materiałów i opracowywania zajęć;
  • forma tradycyjna - spotkanie w siedzibie uczelni macierzystej każdego z zespołów (wsparcie w zakresie koncepcji wdrożeniowych w konkretnych warunkach danej uczelni).

Okres realizacji warsztatów: czerwiec – październik 2009 r.

 

Ważne daty:

 • zgłoszenia zespołów poprzez internetowy formularz: do 16 czerwca 2009 r.
 • ogłoszenie informacji nt. wyłonienia zespołów do realizacji warsztatów: 19 czerwca 2009 r.
 • ustalenie terminarza spotkań przygotowawczych: 20-27 czerwca 2009 r.
 • spotkania indywidualne z zakwalifikowanymi zespołami – diagnoza uwarunkowań pracy i rozwiązań organizacyjnych w poszczególnych ośrodkach akademickich: 29 czerwca - 3 lipca 2009 r.
 • identyfikacja i analiza potrzeb metodycznych poszczególnych zespołów uczelnianych, przygotowanie programów spersonalizowanych warsztatów: 4-15 lipca 2009 r.
 • organizacja 2-dniowych spotkań warsztatowych dla każdego z zakwalifikowanych zespołów (2 trenerów jednocześnie – składy mieszane, adekwatne do punktu programu: metodyk, wykładowca przedmiotu, organizator kursów online, administrator platform, projektant treści e-learningowych): 9-29 lipca 2009 r.
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych przez uczestników szkoleń zgodnie z zaprojektowanymi scenariuszami: 30 lipca - 10 października 2009 r.
 • organizacja wirtualnych konsultacji dostępnych dla wszystkich zespołów, okres realizacji: 1 września – 4 października 2009 r.
 • organizacja cyklu przeglądów lokalnych - spotkania wyjazdowe w jednostkach macierzystych wszystkich zespołów: 5-23 października 2009 r.
 • wywiady i ankiety z uczestnikami Programu: 5-23 października 2009 r.
 • wydanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach: 5-30 października 2009 r.

Działania prowadzone w ramach projektu będą podlegały ewaluacji, dzięki temu zostaną wypracowane wnioski i rekomendacje dla kolejnych edycji projektu. Na podstawie pierwszych warsztatów i ich rezultatów powstanie również broszura informacyjna.

Ze względu na pilotażowy charakter projektu liczba zespołów uczestniczących w warsztatach jest ograniczona, a pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą miały uczelnie, które:

 1. dysponują środowiskiem wirtualnego nauczania lub planują uruchomienie i praktyczne wykorzystywanie takiego wraz z początkiem roku akademickiego 2009/2010;
 2. oddelegują zespół pracowników z wybranej jednostki uczelni, w jego skład – oprócz osób o podstawowych kompetencjach metodycznych oraz technologicznych – wejdą także nauczyciele akademiccy (Uwaga! W kwalifikacji preferowane będą zespoły w których znajdą się nauczyciele akademiccy reprezentujący tę samą jednostkę organizacyjną), którzy będą w najbliższym roku akademickim realizować przedmiot/ty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym – oddelegowane osoby otrzymują pełnomocnictwo uczelni do zaprojektowania i opracowania treści dydaktycznych dla zaproponowanych przez siebie zajęć akademickich;
 3. jako podstawę prac warsztatowych i wdrożeniowych w ramach tego projektu zgłoszą przedmiot/ty z obszaru nauk ekonomicznych i o zarządzaniu;
 4. zadeklarują, iż zajęcia opracowane w ramach warsztatów zostaną uruchomione w roku akademickim 2009/2010. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednakże uczelnia delegująca pokrywa koszty dojazdu oraz noclegów członków zespołu do miejsca spotkań z ekspertami Fundacji i realizacji warsztatów, jak też zapewnia miejsce do pracy podczas konsultacji w siedzibie uczelni (faza trzecia).

>> PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO


Projekt „Profesjonalne warsztaty metodyczne - jakość treści i zajęć e-learningowych” dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl