Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukacje ekonomiczna

Strona główna » Aktualności

Zapraszamy do zapoznania z wynikami egzaminu dla poziomu podstawowego na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA, który odbył się 4 lutego 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

[Data publikacji: 24.3.2014]

I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych
12 marca 2014 r. odbył się Kongres Uniwersytetów Dziecięcych organizowany przez naszą Fundację. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Do udziału w Kongresie zaproszono reprezentantów uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych prowadzących uniwersytety dziecięce.

» więcej[Data publikacji: 12.3.2014]

Ruszyły zapisy na X Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. Praktyki organizowane są w okresie lipiec-wrzesień 2014 r. w Warszawie przez Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Aplikacje należy składać do 31 marca 2014 roku. 

» więcej[Data publikacji: 7.3.2014]


Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika e-mentor

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami z zakresu e-edukacji, kształcenia ustawicznego, zarządzania wiedzą i e-biznesu.

[Data publikacji: 3.3.2014]

6 marca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 

[Data publikacji: 2.3.2014]

Liceum SGH wysoko w rankingach
Prowadzone przez Fundację Liceum SGH uplasowało się na bardzo wysokich miejscach rankingu liceów 2014:
- w ogólnopolskim rankingu uzyskało 40. miejsce,
- w ogólnopolskim rankingu matur – 26 miejsce,
- a wśród warszawskich placówek – 14 miejsce.
[Ranking Perspektyw]

[Data publikacji: 15.1.2014]

Ruszył serwis "House of Talents (www.hot.edu.pl)!
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z nowego serwisu społecznościowego prowadzonego przez Fundację. Serwis powstał w ramach projektu pt. „Rozwijanie talentów wybitnie uzdolnionych uczniów”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”.

[Data publikacji: 20.12.2013]

Awans „e-mentora” w wykazie czasopism punktowanych MNiSW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 grudnia 2013 r. ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych. Miło nam poinformować, że „e-mentor” awansował w tym wykazie, uzyskując o punkt więcej niż w roku 2012. Obecnie za publikację artykułu naukowego w naszym czasopiśmie autor otrzymuje 9 punktów. W części B wykazu (w której maksymalna liczba punktów to 10) znalazło się ponad 2600 czasopism, a tytuły z 9 i 10 punktami stanowią jedynie 10 procent tej grupy.

[Data publikacji: 18.12.2013]

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika e-mentor

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami z zakresu e-edukacji, kształcenia ustawicznego, zarządzania wiedzą i e-biznesu.

[Data publikacji: 17.12.2013]

5 grudnia br. odbył się etap szkolny eliminacji do IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Ogłoszenie oficjalnych wyników tego etapu nastąpi 13 stycznia 2014 r. Etap okręgowy odbędzie się 6 marca 2014 r. w pięciu ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Katowicach. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

[Data publikacji: 13.12.2013]

Strona: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl