Konferencja

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

8 czerwca 2006 r.

Gospodarz konferencji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Partner konferencji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu SOCRATES
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Narodowa Agencja
Programu SOCRATES

Program konferencji

 • Otwarcie konferencji
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Zobacz film
Sesja I: "Studia dwustopniowe - perspektywa polska i bolońska"
 • Dlaczego studia dwustopniowe? Perspektywa Procesu Bolońskiego Zobacz film Zobacz prezentację
  - prof. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Promotor Boloński
 • Studia dwustopniowe w edukacji ekonomicznej Zobacz film Zobacz prezentację
  - prof. Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Dyskusja Zobacz film
Sesja II: "Standaryzacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego"
 • Standardy kształcenia w świetle projektów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Zobacz prezentację
  - prof. Józef Lubacz, Politechnika Warszawska, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
 • Ramowa struktura kwalifikacji absolwenta a standaryzacja studiów Zobacz film Zobacz prezentację
  - prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Boloński
 • Dyskusja
Sesja III: "Proces Boloński: cele i narzędzia"
 • System transferu i akumulacji punktów jako narzędzie budowy programu studiów Zobacz film Zobacz prezentację
  - dr Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Promotor Boloński
 • Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Zobacz film Zobacz prezentację
  - prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa, Promotor Boloński
"Sesja pytań i odpowiedzi"
 • Promotorzy Bolońscy odpowiadać będą na pytania uczestników konferencji dotyczące omówionych wcześniej zagadnień związanych z Procesem Bolońskim. Zobacz film
Copyright © 2006 Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Valid width XHTML 1.0 CSS