Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Misja i cele » Zadania Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Zadania Fundacji

Aby zrealizować swe cele Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych będzie:

  • prowadzić akredytację kierunków nauczania z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu prowadzonych w polskich uczelniach
  • opracowywać standardy jakościowe dla kierunków kształcenia w zakresie nauk o ekonomii i o zarządzaniu oraz dokonywać ich systematycznych przeglądów i doskonalenia, tak, aby zawsze odpowiadały światowym osiągnięciom w dziedzinie nauk ekonomicznych i o zarządzaniu oraz najlepszym światowym wzorcom działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych
  • dbać o porównywalność standardów ze standardami uznanych polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji akredytujących i oceniających jakość kształcenia;
  • prowadzić współpracę z tymi organizacjami w zakresie opracowywania procedur i standardów akredytacyjnych oraz przeprowadzania akredytacji
  • prowadzić działalność na rzecz rozpowszechniania idei wysokiej jakości kształcenia w środowisku szkół wyższych i innych środowiskach poprzez organizację konferencji, szkoleń i seminariów, jak również publikację wyników przeprowadzanych postępowań akredytacyjnych oraz inne publikacje związane z kwestiami zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
  • współpracować z uczelniami w zakresie tworzenia w nich wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz przygotowywania samoocen
  • na zlecenie zainteresowanych instytucji dokonywać oceny jakości
  • współpracować z osobami i instytucjami zmierzającymi do doskonalenia szkolnictwa wyższego w Polsce i zagranicą

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl