Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Struktura » Założyciele

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Założyciele

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa jest najstarszą wyższą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 15 października 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. Po śmierci założyciela Szkoły nadano jej nazwę Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego. Wybuch I wojny światowej (1914 r.) stworzył szansę formalnego przekształcenia Szkoły w wyższą uczelnię. Za zgodą okupacyjnych władz niemieckich Kursy uznane zostały za "Handelshochschule" - czyli Wyższą Szkołę Handlową. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zaistniały warunki do nadania Szkole prawdziwie akademickiego oblicza. W 1919 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło statut WSH nadający jej pełnię praw szkoły wyższej. Kolejna zmiana nazwy Uczelni nastąpiła w roku 1933. Wówczas to po raz pierwszy uzyskała ona miano Szkoły Głównej Handlowej. Ta nazwa podkreślała czołową rolę Szkoły w kraju w zakresie upowszechniania nauk ekonomicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowicka Akademia Ekonomiczna powstała w grudniu 1936 roku jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W Akademii studiuje ponad 11 tys. studentów. Z dniem 1 października 2010 roku Akademia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zalążkiem Akademii Ekonomicznej w Krakowie był Instytut Towaroznawczy, który rozpoczął działalność dnia 15 października 1924 roku. Program jego studiów był dwuletni. Drugim poprzednikiem Akademii Ekonomicznej były jednorazowe kursy handlowe dla abiturientów szkół średnich prowadzone od kilkunastu lat w Akademii Handlowej (w byłym zaborze austriackim tytuł "Akademii" przysługiwał tym średnim szkołom handlowym, które takie kursy u siebie prowadziły). Z połączenia tych dwóch instytucji powstała Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Otwarta ona została dnia 1 października 1925 roku. Z dniem 25 sierpnia 2007 roku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
W lipcu 1925 r. dzięki staraniom Izby Przemysłowo-Handlowej i Kuratorium Okręgu Poznańskiego powzięta zostaje uchwała o utworzeniu szkoły wyższej o profilu handlowym. 12 października 1926 r. ma miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W niedużej, trzypiętrowej, zdobionej secesyjną ornamentyką kamienicy przy al. Marcinkowskiego 3 rozpoczynają się pierwsze zajęcia. Jest to szkoła prywatna, oferująca trzyletni program nauczania, bez prawa nadawania tytułów naukowych. Jednocześnie założyciele szkoły nie ustają w wysiłkach, aby nadać WSH status akademii. Zabiegi te kończą się sukcesem i w październiku 1938r. WSH zostaje przemianowana na Akademię Handlową. Z dniem 27 grudnia 2008 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uczelnia rozpoczęła działalność w 1947 r. w powojennym Wrocławiu jako prywatna, jednowydziałowa zawodowa Wyższa Szkoła Handlowa. W 1950 r. upaństwowiono ją i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami; nadano jej także uprawnienia obowiązujące w innych uczelniach. W październiku 1974 r. uczelnię przemianowano na Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. Z dniem 6 maja 2008 roku, Akademia Ekonomiczna zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl