Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Certyfikat YoungMBA » Poziom podstawowy - zakres egzaminu

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Poziom podstawowy - zakres egzaminu

Egzamin na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA, poziom podstawowy, sprawdza opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych początkującemu przedsiębiorcy w ramach następujących 11 obszarów:

 

Lp.Obszary tematycznePrzykładowe treści poruszane na egzaminie
1. Ocena szans i zagrożeń w otoczeniu
 • narzędzia oceny bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa
 • metody wyboru najatrakcyjniejszych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi oceny konkurencji
2. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
 • sposoby pomiaru potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • metody diagnozy słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa
 • metody porównywania potencjałów konkurencyjnych przedsiębiorstw
3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
 • formułowanie strategii produktowo-rynkowych
 • formułowanie strategii konkurencji
 • formułowanie strategii marketingowej
4. Wdrażanie strategii przedsiębiorstwa
 • diagnozowanie i sposoby przezwyciężania problemów związanych z wdrażaniem strategii przedsiębiorstwa
 • kontrola strategiczna przedsiębiorstwa
5. Zarządzanie finansami
w przedsiębiorstwie
 • analiza kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej
6. Prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej
 • formy prawne przedsiębiorstw
 • prawne aspekty zatrudniania pracowników
7. Motywacja pracowników
 • systemy motywacji pracowników
 • narzędzia motywacji
8. Kierowanie konfliktem
 • diagnozowanie sytuacji konfliktowej
 • strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowej
9. Negocjacje
 • taktyki negocjacyjne
 • strategie argumentacji
 • sposoby przełamywania trudności w negocjacjach
10. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych
 • techniki oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • techniki wyboru optymalnego zakresu produkcji przedsiębiorstwa
11. Rynek kapitałowy
 • rynek kapitałowy jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl