Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Certyfikat YoungMBA » Poziom zaawansowany - zakres egzaminu

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Poziom zaawansowany - zakres egzaminu

Egzamin na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA, poziom zaawansowany, sprawdza opanowanie pogłębionej wiedzy i umiejętności niezbędnych w biznesie w ramach następujących 16 obszarów:

 

Lp.Obszary tematycznePrzykładowe treści poruszane na egzaminie
1. Ocena szans i zagrożeń w otoczeniu
 • narzędzia oceny bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa
 • metody wyboru najatrakcyjniejszych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi oceny konkurencji
2. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
 • sposoby pomiaru potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • metody diagnozy słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa
 • metody porównywania potencjałów konkurencyjnych przedsiębiorstw
3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
 • formułowanie strategii produktowo-rynkowych
 • formułowanie strategii konkurencji
 • formułowanie strategii marketingowej
4. Wdrażanie strategii przedsiębiorstwa
 • diagnozowanie i sposoby przezwyciężania problemów związanych z wdrażaniem strategii przedsiębiorstwa
 • kontrola strategiczna przedsiębiorstwa
5. Zarządzanie finansami
w przedsiębiorstwie
 • analiza kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej
 • podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
6. Prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej
 • formy prawne przedsiębiorstw
 • prawne aspekty zatrudniania pracowników
 • podstawy prawa podatkowego
 • podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
7. Motywacja pracowników
 • systemy motywacji pracowników
 • narzędzia motywacji
8. Kierowanie konfliktem
 • diagnozowanie sytuacji konfliktowej
 • strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowej
9. Negocjacje
 • taktyki negocjacyjne
 • strategie argumentacji
 • sposoby przełamywania trudności w negocjacjach
10. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych
 • techniki oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • techniki wyboru optymalnego zakresu produkcji przedsiębiorstwa
11. Rynek kapitałowy
 • rynek kapitałowy jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
12. Elementy mikroekonomii związane
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
i gospodarstwa domowego
 • ekonomiczne modele wyjaśniające zachowanie konsumenta na rynku
 • determinanty podażowych decyzji przedsiębiorstwa
13. Elementy makroekonomii związane
z funkcjonowaniem rynku pracy, rynku pieniądza i gospodarki otwartej
 • kształtowanie kursów walutowych
 • kreacja pieniądza w gospodarce
 • równowaga na rynku pracy
14. Zarządzanie projektami
 • techniki realizacji projektów
 • kierowanie zespołem projektowym
15. Polityka personalna
 • dobór pracowników
 • ocenianie pracowników
 • szkolenie pracowników
 • przesunięcia pracowników
16. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • diagnoza przyczyn, rodzaju i fazy kryzysu przedsiębiorstwa
 • ocenianie pracowników
 • formułowanie planów restrukturyzacji naprawczej
 • formułowanie planów restrukturyzacji rozwojowej

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl