Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Certyfikat YoungMBA » Poziom podstawowy - forma egzaminu

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Poziom podstawowy - forma egzaminu

Egzamin na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA, poziom podstawowy, składa się z dwóch części, trwających 90 minut każda.

W I części uczestnicy mierzą się z:

  • testem wyboru (30 pytań jednokrotnego wyboru, 3 warianty odpowiedzi, +2 pkt za prawidłową odpowiedź, 0 pkt za nieprawidłową odpowiedź bądź brak odpowiedzi),
  • oceną prawdziwości twierdzeń (20 zdań prawda-fałsz, +1 pkt za prawidłowe wskazanie, 0 pkt za nieprawidłowe wskazanie lub brak wskazania),
  • zadaniami rachunkowymi (4 zadania, +5 pkt za każde prawidłowo rozwiązane zadanie).

Maksymalnie za I część egzaminu można uzyskać 100 punktów.

W II części zadaniem uczestników jest rozwiązanie 4 case studies, które  sprawdzają praktyczne opanowanie umiejętności zgodnych z zakresem treści na egzaminie (+25 pkt za każde prawidłowo rozwiązane studium przypadku).

Maksymalnie za II część egzaminu można uzyskać 100 punktów.

Egzamin jest zaliczony w przypadku uzyskania 60%, a więc 120 punktów.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl