Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » CEEMAN

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

CEEMAN

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

CEEMAN
Central and East European Managment Development Association powstało w 1993r. w celu ulepszania zarządzania na terenie centralnej i wschodniej Europy. Obecnie organizacja ta skupia około 150 członków z 41 krajów. Przeważnie są to instytucje z centralnej i wschodniej Europy, ale członkami są także organizacje z zachodniej Europy zainteresowane problematyką rozwoju nauki o zarządzaniu.

Cele:
1. Podwyższanie jakości edukacji zarządzania w centralnej i wschodniej Europie.
2. Zapewnienie sieci wymiany doświadczeń oraz miejsca spotkań różnych organizacji zajmujących się rozwojem biznesu i zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej w celu lepszej współpracy na obszarze:
a. organizacji i zarządzania szkołami,
b. projektów i programów badawczych,
c. wymiany studentów, kadry naukowej i administracyjnej,
d. organizacji konferencji, obrad oraz spotkań.

Różne formy członkostwa:
1. Regularny członek.
Relatywnie duże organizacje zajmujące się rozwojem nauki o zarządzaniu. (Roczna opłata członkowska = 1000 EURO). Członkami mogą zostać organizacje które sprostają poniższym wymaganiom:
a. Ich misja musi dotyczyć rozwoju nauczania i badań w zakresie zarządzania,
b. Muszą posiadać wymagane źródło zasobów materialnych oraz finansowych, aby sprostać swoim celom, a także posiadać wysokie standardy świadczące o wysokiej jakości lub duże osiągnięcia w rozwoju zarządzania.
2. Partnerzy.
Mniejsze organizacje zajmujące się rozwojem zarządzania oraz te, które znajdują się obecnie w początkowej fazie rozwoju (opłata roczna = 500 EURO). Muszą spełniać następujące warunki:
a. Ich misja musi obejmować rozwój nauki o zarządzaniu bądź pokrewnych dziedzin,
b. Siedziba tych organizacji jest zlokalizowana w centralnej lub wschodniej Europie,
c. Są w trakcie ulepszania swoich standardów w celu sprostania wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o członkostwo regularne.
3. Członkostwo grupowe.
Firmy, które zainteresowane są rozwojem edukacji zarządzania oraz pragnące wspomóc finansowo działalność CEEMAN`a (opłata roczna = 2000 EURO).
4. Członkostwo indywidualne.
Członkiem stowarzyszenia może także zostać osoba indywidualna (opłata roczna = 100 EURO). Warunkiem jest, wykazanie szczególnego zaangażowania w kierunku rozwoju nauki o zarządzaniu i biznesie. Mile widziani są przedstawiciele rządowi. Wybitnym jednostkom nadawane jest także członkostwo honorowe.
Kontakt:
CEEMAN President
Danica Purg
Dean & Director
IEDC-Bled School of Management
Presernova cesta 33, 4260 Bled
Slovenia
e-mail: danica.purg@iedc.si

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl