Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » SANTANDER

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

SANTANDER

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

THE SANTANDER GROUP
The Santander Group jest siecią Uniwersytetów Europejskich, której zadaniem jest tworzenie akademickiej, kulturalnej i społeczno-ekonomicznej więzi, a także budowanie szczególnych i zaawansowanych ośrodków, jak i wiarygodnych kanałów wymiany informacji. Grupa została utworzona, aby propagować wzajemne kontakty między uniwersytetami.
Cele Grupy:
1. Promowanie kolegialnych projektów badawczych i współpracy uniwersytetów z publicznymi i prywatnymi instytucjami.
2. Szkolenia we właściwym języku i asystowanie w procedurach administracyjnych w kraju bądź uczelni pełniącej role gospodarza.
3. Zachęcanie do dodatkowej społecznej, kulturalnej i sportowej aktywności.
4. Ustalanie i wzmacnianie połączeń między członkowskimi Uniwersytetami i regionami.
5. Promowanie mobilności studentów i kadr pracowniczych

Członkostwo.
W chwili obecnej Grupa zrzesza członków z każdego kraju European Community, jednak w przyszłości zostanie rozszerzona o kraje UE. Według planowanej struktury w skład Grupy wejdzie określona liczba członków stałych oraz nieograniczona liczba jednostek współpracujących, zwłaszcza z krajów EFTA i Europy wschodniej.

Kontakt:
SANTANDER GROUP SECRETARIAT
Rue Breydel, 36
1040 Brussels
BELGIUM
Tel: + 32 2 282 96 23
Fax: + 32 2 282 96 37
E-mail: sgroup@sgroup.be

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl