Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » EFMD - EQUIS

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

EFMD - EQUIS

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

EFMD - EQUIS
European Foundation for Menagement Development zlokalizowane w Brukseli, jest europejskim forum informacji, badań, współpracy i dialogu na temat innowacji i praktyk stosowanych przy rozwoju zarządzania.

EFMD jest także:

1. Europejską siecią skupiającą organizacje i osoby indywidualne, które zajmują się rozwojem zarządzania. Mostem między różnymi kulturami, a także połączeniem z innymi odpowiadającymi jej tematycznie sieciami.
2. Promotorem jakości kształcenia w zarządzaniu oraz nauczania i innowacji w dziedzinie rozwoju indywidualnego.
3. Ambasadorem rozwoju zarządzania w Europie, a także sprawozdawcą z tych działań przed europejską i międzynarodową społecznością.

Sieć zawiera ponad 390-u członków z około 40 krajów, wśród których znajdują się między innymi:

1. Wiodące szkoły biznesu i centra jego rozwoju, oraz kierownicy tych instytucji;
2. Firmy reprezentowane przez dyrektorów human resources oraz przewodniczących rozwoju i szkoleń w zarządzaniu;
3. Urzędy i agencje szkoleniowe oraz konsultanci specjalizujący się publicznym sektorze zarządzania;
4. Centra zarządzania i instytucje zajmujące się szkoleniami w dziedzinie small-business'u i przedsiębiorczością;
5. Centra szkoleniowe biur reklamy i stowarzyszenia pracodawców;
6. Konsultanci z reputacją zdobytą na bazie jakości ich rozwoju zarządzania i usług szkoleniowych;
7. Indywidualni członkowie posiadający kompetencje w dziedzinie rozwoju zarządzania.

Poprzez sieć swoich członków EFMD wspiera i promuje:

1. Wymianę innowacyjnych pomysłów i praktyk pomiędzy tymi wszystkimi związanymi z rozwojem, szkoleniami i kształceniem w zarządzaniu instytucjami i organizacjami;
2. Dialog dotyczący dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rozwoju zarządzania i środków jakie zostały na to przeznaczone;
3. Zaopatrzenie w odpowiednie dane, informacje i praktyki, zachęcając przez to do stosowania najlepszych środków przy rozwoju zarządzania;
4. Intensywniejszą współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, poprzez kontakt i współpracę przy wspólnych projektach;
5. Ciągłe podwyższanie jakości instytucji zarządzania poprzez międzynarodową ocenę i analizę (audyting), oraz wspomaganie szkoleń nauczycieli i rozwój materiałów szkoleniowych.
6. Charakterystykę i analizę europejskiego stosunku do rozwoju i kształcenia w zarządzaniu, oraz dzielenia się wnioskami z partnerami na całym świecie.

Kontakt:
Adress:
Rue Gachard 88
1050 Brussels
Tel: +32-2-629-08-10
Fax: +32-2-629-08-11
info@efmd.be

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl