Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » CEPES

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

CEPES

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

CEPES
Europejskie Centrum Szkolnictwa Wyższego powstało w 1972r. z wizją promowania współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na terenie członkowskich regionów Europy (państwa Europy, Ameryka Północna i Izrael).
Chociaż większość działalności CEPES koncentruje się na szkolnictwie wyższym, organizacja utrzymuje również kontakt z innymi odpowiadającymi jej zakresem działalności instytucjami w różnych regionach.

Aby wypełniać swoją misję UNESCO-CEPES:
 1. Podejmuje projekty dotyczące rozwoju i reformy szkolnictwa wyższego, szczególnie jako kontynuację European Regional Forum (1997), UNESCO World Conference on Higher Education oraz Bologna Declaration on the European Higher Education Area (1999).
 2. Promuje badania dotyczące szkolnictwa wyższego i służy jako forum do dyskusji na tematy im poświęcone.
 3. Gromadzi i rozpowszechnia różnorodne informacje dotyczące szkolnictwa wyższego.
 4. Oferuje usługi doradcze.
 5. Uczestniczy w akcjach, programach i projektach organizowanych przez inne rządowe i nie-rządowe instytucje.
 6. Zajmuje się także wdrażaniem projektów UNESCO oraz reprezentowaniem UNESCO w Rumunii.


Aby sprostać wymaganiom procesów reform i rozwoju szkolnictwa wyższego w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europie, organizacja skupia swoje działania na:
 1. tworzeniu i wdrażaniu planów rozwojowych szkolnictwa wyższego oraz legislacyjnych reform tego sektora;
 2. zapewnianiu jakości i prowadzeniu akredytacji akademickiej;
 3. rozpoznawaniu akademickich i zawodowych kwalifikacji;
 4. zajmowaniu się:
  • problemami administrowania i instytucjonalnego zarządzania w szkolnictwie wyższym;
  • problemami autonomii uniwersyteckiej oraz wolności akademickiej;
  • zagadnieniami statusu nauczycieli i ich szkoleń;
  • relacjami typu przemysł-uniwersytet i stosowaniem najnowszych technologii (chodzi tu szczególnie o upowszechnianie idei Internetu oraz o wirtualne uniwersytety).

Poprzez podejmowanie tak rozległej działalności UNESCO-CEPES próbuje pomagać instytucjom szkolnictwa wyższego w realizacji procesów reform i własnego rozwoju.


Kontakt:
Adress:
39, Stirbei Voda St.
70732 Bucharest
Romania
E-mail: cepes@cepes.ro

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl