Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » INQAAHE

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

INQAAHE

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

INQAAHE
(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) zostało ustanowione w 1991r. Głównym celem organizacji jest zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących rozwojowych teorii i praktyk w ocenianiu, udoskonalaniu i zachowywaniu jakości w szkolnictwie wyższym.

W ten sposób działając INQAAHE chce:

1. Promować dobre praktyki w utrzymywaniu i ulepszaniu jakości w szkolnictwie wyższym.
2. Ułatwić dostęp do badań nad nowymi praktykami stosowanymi w rozwoju zarządzania w szkolnictwie wyższym oraz ich efektywnością.
3. Oferować porady i asystować w rozwoju nowych agencji zapewniania jakości.
4. Ułatwiać kontakt między akredytującymi ciałami, przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwala zasięg działalności tych organizacji.
5. Pomagać członkom w określaniu standardów instytucji działających na skalę międzynarodową.
6. Być zdolnym do asystowania przy rozwoju projektów transferowych i zwiększenia mobilności studentów między instytucjami edukacyjnymi na terenie danego kraju, ale również między krajami.
7. Informować członków o najnowszych praktykach i organizacjach.

Członkostwo:

Roczna opłata członkowska wynosi 200 USD. Każdy członek otrzymuje Newsletter i Journal. Możliwe są dwie formy członkostwa:

Formy członkostwa:

Pełny członek
Organizacje odpowiedzialne za zapewnianie jakości programów akredytujących w szkolnictwie policealnym, w jednostkach innych niż one same. Są to przede wszystkim agencje akredytujące, uczelnie akredytujące inne instytucje, oceniające organizacje rządowe oraz komercyjne organizacje, które podejmują się działalności akredytacyjnych.

Członek współpracujący
Organizacje zainteresowane zapewnianiem jakości, jednak nie koncentrujące się jedynie na tej działalności.

Instytucja zrzesza również członków indywidualnych.

Kontakt:
Bletchley Queensway Branch
215 Queensway
Milton Keynes MK2 2E
United Kingdom

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl