Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Odnośniki » INTERCONTEXT

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

INTERCONTEXT

AACSB
ACA
ASFOR
AUCC
CEEMAN
CEPES
CHEPS
COIMBRA
COMPOSTELA
COPERNICUS
DUKE CE
EFMD - EQUIS
ENQA
EUA
EURASHE
EURYDICE
FIBAA
HEDDA
IAU
IAUP
INTERCONTEXT
INQAAHE
QAA
QAA HE
SANTANDER

INTERCONTEXT
Jako generalny dyrektor efmd (European Foundation for Menagement Development), Bernadette Conraths była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie pierwszego europejskiego systemu akredytacyjnego dla szkół biznesu - EQUIS. System ten został szczegółowo przedyskutowany na forum dużej grupy europejskich ekspertów oraz liderów kształcenia w zarządzaniu i korporacji. EQUIS zdobył międzynarodowe znaczenie. W chwili obecnej akredytację EQUIS'a posiadają już 52 szkoły europejskie.
Bernadette współpracuje ściśle z zespołem EQUIS`a oraz z innymi instytucjami, zajmującymi się działalnością akredytacyjną i oceniającą .

Jako przedstawiciel Intercontextu Bernadette Conraths oferuje:
1. Pracę jako szkoleniowiec.
2. Prowadzenie spotkań informacyjnych i konsultacyjnych dla szkół, które przygotowują się do albo są w trakcie procesu oceniającego.
3. Poradnictwo w poszczególnych sektorach rozwoju.

Wzmacnianie międzynarodowej kultury instytucjonalnej i rozwój właściwego partnerstwa i aliansów.

Wdrażanie międzynarodowej wizji dla instytucji oznacza ciężką pracę organizacyjną dla: zarządzających, katedr, studentów, kadr administracyjnych, a także dla organizacji promujących absolwentów oraz rekrutantów. Wraz z drużyną prowadzącą i grupami pracowników danej instytucji Intercontext pracuje nad sprostaniem wymaganiom dotyczącym:

1. Pracy nad wydziałami (profile, a ich rozwój).
2. Programowego lub/i produkcyjnego portfolio.
3. Selekcji studentów oraz rozwoju umiejętności.
4. Certyfikatów językowych.
5. Społeczności akademickiej oraz działalności organizacji promujących absolwentów.
6. Promocji (public relations, media relations, marketing)

Głównym elementem efektywnego umiędzynarodowienia jest budowanie i odpowiednie wykorzystanie międzynarodowej współpracy.
Intercontext oferuje:

1. Poradnictwo i pomoc w określaniu odpowiednich partnerów.
2. Kontakty i rozmowy inicjacyjne.

Rozwój międzynarodowej wizji dla instytucji oferujących wyższe i podyplomowe kształcenie i ocenianie szans i strategii do efektownego międzynarodowego usytuowania.
Budowana na bazie narodowego pochodzenia, legalności oraz edukacji, jak także celach uczelni, szkolenia i ćwiczenia praktyczne oferowane są dla rektorów, dziekanów, dyrektorów oraz ich bliskich współpracowników, w których my:
1. Debata nad pomysłami i ambicjami grupy prowadzącej.
2. Określamy ich miejsce w środowisku międzynarodowym.
3. Określamy napięcia i ograniczenia.
4. Pracujemy na podstawie słabych i mocnych punktów i szans:
a. geograficznego i narodowego usytuowania
b. istniejących kompetencji i poziomu umiejętności
5. Rozwój realnej międzynarodowej wizji dla instytucji.
6. Praca nad ważnymi krokami w celu zbudowania strategi w kierunku tej wizji.

Rozwój instytucjonalny.
Kształcenie w zarządzaniu wpływa na kształt szybko zmieniającego i globalizującego się biznesu. Uniwersytety, szkoły biznesu i inne instytucje muszą osądzać i określać zakres swoich działań, rynek oraz źródła pośród ciągle rosnącej i potężnej konkurencji ze strony nowych i starych instytucji.
Podczas gdy ograniczona liczba najlepszych uczelni ma zaszczyt być członkami globalnych aliansów i mieć dostęp do pieniędzy inwestorów, większość instytucji obsługuje i będzie obsługiwać okoliczną bądź regionalną społeczność. Szukają najlepszych rozwiązań jak połączyć międzynarodową edukację i rozwój z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.
Jest to trudne zadanie dla większości instytucji uczelnianych, ale zwłaszcza dla tych, które ściśle związane są z krajowymi systemami publicznymi. Regulują one, często bardzo wąsko, zakres treści, odbiorców, format programów, kierunki, promocję i organizację instytucji.
Reformy systemów edukacyjnych mają zastosowanie już wszędzie w Europie i odgrywają ważną rolę na całym świecie. Uniwersytety i szkoły dążą do samooceny, innowacji, współpracy, zajmowania się gruntownie jakością procesów rozwojowych, żeby sprostać wymaganiom odbiorców oraz społeczeństwa, które obsługują.
Na tym polu InterContext służy pomocą i doświadczeniem.

Kontakt:

Address: Steenhofstraat 1
B-3078 Everberg
Belgium

Tel/Fax: +32 (2) 757 6475
Mobile: (BC) +32 (0) 47 734 9409
(GK) +32 (0) 47 397 0092
E-mail: bc.intercontext@skynet.be
gerrit.knodt@skynet.be

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl